AKO SI PREDSTAVUJEME SPOLUPRÁCU SO ŠKOLAMI?

Mesto si je vedomé, že je potrebné znižovať investičný dlh voči školám a školským zariadeniam v meste, preto bude súčinné v podpore projektov a všetkých aktivít vedúcich k odstráneniu tohto dlhu.

Mesto vytvorí podmienky pre vzdelávanie všetkých žiakov i detí, a zároveň bude podporovať učiteľov i rodičov.

Výzvou a ambíciou je vytvorenie environmentálneho programu pre školy.