REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

Hriňová je krásne rozľahlé mesto s centrom a ešte krajšími lazmi. Z toho vyplýva aj rozľahlá cestná infraštruktúra. Prešla som si Hriňovú, vrátane všetkých 15 miestnych častí a neverila som v akom katastrofálnom stave sú cesty nielen v centre mesta, ale aj v jednotlivých osadách. Je to jedna zo základných povinností mesta aj v zmysle zákona o obecnom zriadení.

„Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o potreby jej obyvateľov... zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev.“

Súčasný primátor mesta tiež priznal na facebookovom profile dňa 6. októbra 2020, že stav komunikácií je prioritou občanov: „Väčšina obyvateľov z pohľadu zlepšenia kvality života za najdôležitejšie považuje rekonštrukcie ciest.“

Napriek tomu nereflektoval na požiadavky občanov, a nevyužil dobré roky, čo sa týka príjmov z podielových daní na rekonštrukciu ciest.

Ako uviedol: „V priebehu posledných 12 rokov sme do opráv ciest investovali viac ako 1,5 mil. EUR z vlastných rozpočtových prostriedkov“ Ak to spriemerujeme, vychádza nám, že ročne sa investovalo do rekonštrukcií ciest len cca 125.000 €, pritom podľa vyjadrenia primátora mesta na zasadnutí MsZ konaného dňa 14.06.2022 bude mať mesto tohto roku príjem z podielových daní - na úrovni 3.632.826 €. Asi stav ciest nie sú pre súčasného primátora priority, ktoré sa dobré predávajú v médiách ako kúpalisko, preto sú v takom stave v akom sú.

Žiaľ ale, realita je tu už roky taká, že sa cesty a chodníky opravujú len pred voľbami. Začať si plniť jednu zo základných povinností mesta, len pred voľbami ako sa to deje v Hriňovej práve teraz? Na pripomenutie, to isté bolo pred 4 rokmi pred voľbami.

Preto sa zaväzujem, že napriek kríze, mesto každoročne násobne zvýši objem finančných prostriedkov do opráv ciest. O finančné prostriedky sa bude okrem vlastných, resp. úverových uchádzať aj zo župy, a ak bude výzva, využijeme aj z eurofondov.

Pre lepšiu verejnú kontrolu bude spracovaný harmonogram prác, ktorý bude občanom prístupný na stránke mesta Hriňová.