AKO POMOŽEME NAŠIM PODNIKATEĽOM?

Vytvorením Hriňovského podnikateľského fóra chceme podporiť a zintenzívniť komunikáciu s domácim podnikateľským prostredím.

Podporou a vytvorením priateľského podnikateľského prostredia v meste chceme udržať zamestnanosť. Zároveň chceme podporiť tvorbu nových pracovných miest.

Zriadime sociálny podnik zameraný na včelárstvo a ľudové tradície, aby sme ich mohli zanechať pre naše budúce generácie, aby sme nezabudli na našu históriu a kultúrne dedičstvo po našich predkoch.

Mesto bude podporovať miestnu autobusovú dopravu – zabezpečíme dopravnú obslužnosť do každej prímestskej časti.

Zaväzujem sa, že mesto bude pokračovať v udržiavaní a podpore terasovitých líniových políčok v súčinnosti s miestnou JHR.

Mesto bude vytvárať podmienky pre udržanie gazdovského spôsobu života na lazoch, rozvíjať lokálny trh, turistický potenciál, zachovávať kultúrne dedičstvo, ekonomicky rozvíjať vidiek a zároveň uchovávať jeho identitu i rozmanitosť.